Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
23. května 2018 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

ponte pietra se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web ponte pietra a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu ponte pietra souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

ponte pietra shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. ponte pietra také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na ponte pietra automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou ponte pietra využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu ponte pietra.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu ponte pietra, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: ponte pietra nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

ponte pietra doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na ponte pietra. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. ponte pietra nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo ponte pietra a rodinu webů ponte pietra.

Použití osobních informací

ponte pietra shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu ponte pietra a k poskytování služeb, o které jste požádali. ponte pietra také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z ponte pietra a jeho přidružených částí. ponte pietra vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. ponte pietra neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. ponte pietra Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc ponte pietra může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb ponte pietra a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

ponte pietra nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

ponte pietra udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu ponte pietra za účelem zjištění, jaké služby ponte pietra jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům ponte pietra, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web ponte pietra prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící ponte pietra nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku ponte pietra a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů ponte pietra nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web ponte pietra používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky ponte pietra nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti ponte pietra, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb ponte pietra nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

ponte pietra zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. ponte pietra uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

ponte pietra vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se ponte pietra nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte ponte pietra na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation